Projekt Agri-multifunctionality II (AMII) miał na celu rozwiązanie problemów, takich jak starzenie się siły roboczej w gospodarstwach rolnych oraz stały odpływ młodych ludzi ze wsi. Kwestie te stanowią poważne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki obszarów wiejskich.

Celem Projektu AgriMultifunctionality II było:
- Ustalenie populacji obszarów wiejskichj;
- Ożywienie zarówno rolnictwa, jak i obszarów wiejskich z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, poprzez podkreślenie głównej roli rolników; .  
Z metodologicznego punktu widzenia w Projekcie AgriMultifunctionality II zostały wykorzystane najnowocześniejsze techniki szkolenia dorosłych. System szkoleń jest oparty na analizach przypadków, zebranych w większości krajów członkowskich UE.

Projekt AgriMultifunctionality II był realizowany w następujących etapach:

 • Zbieranie danych, analiza Dokumentów Źródłowych, badanie aktualnego stanu wiedzy na temat Wielofunkcyjności;
 • Badanie profilu gospodarczego, społecznego i szkoleniowego młodych europejskich rolników;
 • Wybór Doświadczeń gospodarstw wielofunkcyjnych, zakończonych sukcesem;
 • Opracowanie analizy przypadków, na których oparty jest System Szkoleń;
 • Sporządzenie projektu i wydanie (w wersji elektronicznej i papierowej) wszystkich materiałów szkoleniowych dla odbiorców;
 • Sporządzenie projektu i wydanie (w wersji elektronicznej i papierowej) Przewodnika Nauczania dla Szkoleniowców;
 • Etap testowania systemu szkoleń;
 • Naniesienie poprawek i dostosowanie materiałów;
 • Rozpowszechnienie wyników projektu.Produktem końcowym projektu Agri-Multifunctionality II jest System szkoleniowy dla młodych rolników składający się z:

 • Przewodnika dla szkoleniowca;
 • Materiałów szkoleniowych: lekcji opartych na analizach dobrych przykladow


Wszystkie materiały są zostały opublikowane na stronie internetowej projektu http://www.agri-multifunctionality.com w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, i niemieckim.