CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu MULTIFARM_EU jest zapewnienie młodym rolnikom, poprzez rozpowszechnianie wyników projektu Agri-multifunctionality II, możliwości odbycia szkolenia oraz dostarczenie informacji na temat sposobów wdrażania dobrych praktyk rolniczych dla uzyskania zrównoważonego dochodu oraz bezpieczeństwa żywności.

Podstawowym celem wdrażania projektu MULTIFARM_EU jest upowszechnianie, które zostanie przeprowadzone w wyniku następujących działań:

  • Upowszechnianie informacji na temat projektu przy pomocy listy mailingowej.
  • Przetłumaczenie wyników projektu na język polski.
  • Założenie profili/kanałów projektu MULTIFARM_EU w największych serwisach społecznościowych oraz serwisach umożliwiających udostępnianie i oglądanie plików filmowych: Facebook, Twitter, YouTube i Vimeo.
  • Nagranie i udostępnienie dwóch filmów o różnych aspektach wielofunkcyjności.
  • Przygotowanie i udostępnienie nowych wersji oryginalnych produktów będących rezultatem projektu na pendrive’ach i w formacie DVD.
  • Mainstreaming wertykalny i horyzontalny..
  • Zorganizowanie konkretnych i ogólnych wydarzeń upowszechniających: odbędą się cztery seminaria (Belgia, Polska, Hiszpania, Włochy) oraz produkt zostanie zaprezentowany podczas dwóch międzynarodowych Targów Rolniczych (Polska i Włochy).