Multifarm_eu Project

Projekt MULTIFARM_EU ma na celu upowszechnianie informacji na temat projektu Agri-multifunctionality II, którego rezultatem jest system szkoleniowy dla młodych europejskich rolników, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie różnych rodzajów działalności w swoich gospodarstwach rolnych, a tym samym przystosować je do koncepcji wielofunkcyjności w rolnictwie.
Wyniki projektu są dostępne na stronie internetowej: http://www.agri-multifunctionality.com
System szkoleniowy składa się z następujących części:

  • Dokument teoretyczny/informacyjny opisujący stan wiedzy na temat wielofunkcyjności w rolnictwie.
  • System szkoleniowy bazujący na 51 analizach dobrych przykładów z 20 krajów członkowskich UE.
 
Projekt MULTIFARM_EU został stworzony w odpowiedzi na potrzeby młodych rolników tak, aby umożliwić im dostosowanie się do kryteriów społeczeństwa polegających na wprowadzeniu rolnictwa wielofunkcyjnego. Zostało udowodnione, że wielofunkcyjność w rolnictwie daje pozytywne rezultaty w procesie ożywiania obszarów wiejskich oraz polepszania koniunktury gospodarczej tych terenów.

CEJA jest koordynarorem tego projektu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”:

Project N° 538385-LLP-1-2013-1-BE-LEONARDO- LAM