CEJA - Europejska Rada Młodych Rolników

Koordynator Projektu

CEJA, reprezentująca około 1,8 miliona młodych rolników, jest organizacją zrzeszającą młodych rolników z całej Europy. Aktualnie w jej skład wchodzi 31 krajowych organizacji członkowskich z 24 krajów członkowskich UE. Będąc głosem nowego pokolenia rolników w Instytucjach Europejskich, uważana jest za jednego z najważniejszych rzeczników sektora rolniczego. Głównym celem CEJA jest promowanie młodych i innowacyjnych sektorów rolnictwa w UE oraz tworzenie dobrych warunków pracy i życia dla młodych ludzi zakładających gospodarstwa rolne oraz dla tych, będących już „młodymi rolnikami”. Jej główne zadania to: ułatwienie startu młodym rolnikom w Europie, informowanie, szkolenie oraz reprezentowanie rolników, działanie jako platforma komunikacji między młodymi rolnikami oraz zwrócenie uwagi europejskich obywateli na kwestie związane z rolnictwem. .