Zawartość Systemu Szkoleniowego

Witamy w Systemie Szkoleniowym, zaprojektowanym jako narzędzie mające na celu ułatwienie zrozumienia i rozwój działań związanych z wielofunkcyjnością w rolnictwie.
Głównym celem Systemu Szkoleniowego jest zaprezentowanie w praktyce, jak inni rolnicy rozwinęli pomysł wielofunkcyjnego rolnictwa, jakie napotkali trudności, jakie otrzymali dotacje, jak rozpoczęli tę przygodę i jakie były jej ostateczne wyniki.

System posiada następującą strukturę:
- Wstęp zawierający informacje na temat tego, kto jest odpowiedzialny za rozwój Projektu i Dlaczego (Strona główna);
- Podstawowe informacje, czym jest Wielofunkcyjność Rolnictwa oraz jej znaczenie w dzisiejszym świecie na obszarach wiejskich (State of the Art);
- System szkoleniowy składający się z:

Analizy Przypadków: obejmujących doświadczenia rolników pochodzących z 20 krajów europejskich, związane z Wielofunkcyjnością.
Każdy przypadek zawiera część pierwszą, która podaje szczegółowe dane na temat osoby odpowiedzialnej za pomysł, opis gospodarstwa oraz doświadczenia związane z wielofunkcyjnością.
W części drugiej można znaleźć:
- Pytania i wątpliwości, które pojawiły się podczas doświadczenia związanego z wielofunkcyjnością, nad którymi każdy może się zastanowić, aby dogłębniej zrozumieć analizę przypadku i odnieść ją do własnego doświadczenia;
- Zalecane szkolenie, które wg nas pomogłoby w rozpoczęciu i zarządzaniu gospodarstwem wielofunkcyjnym;
- Linki do strony internetowej założyciela (jeśli są) oraz innych podobnych stron internetowych;
- Mocne i słabe strony wdrożenia idei wielofunkcyjności;
- Kryteria Wielofunkcyjności obejmujące aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i kulturowe, które odnoszą się do analizy przypadku oraz schemat reprezentujący trzy wymiary wielofunkcyjności (Pogłębianie/Poszerzanie/Optymalizacja);
- Słowa kluczowe określające najważniejsze elementy analizy przypadków.

Szkoleniowcy: ta część zawiera przewodnik nauczania dla szkoleniowców zaprojektowany jako narzędzie pracy dla nauczycieli i opiekunów, aby ułatwić zrozumienie zakresu działań związanych z wielofunkcyjnością oraz ich wdrażania przez rolników.

Bibliografia: w tej części strony znajduje się lista ważnych tekstów związanych z Wielofunkcyjnością Rolnictwa, Szkoleniem oraz innymi aspektami poruszanymi w analizach przypadków.

Linki: lista stron internetowych ważnych organów, instytucji oraz organizacji krajowych i europejskich zajmujących się Rolnictwem Wielofunkcyjnym.
rzed przestudiowaniem analiz przypadków polecamy dokładne przeczytanie Strony głównej i zakładki Więcej informacji, aby uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat powodów powstania tego Systemu Szkoleniowego oraz Rolnictwa Wielofunkcyjnego.

Mamy nadzieję, że niniejsze materiały szkoleniowe dostarczą wystarczająco dużo źródeł, pozwalających dowiedzieć się więcej na temat Rolnictwa Wielofunkcyjnego. Przede wszystkim chcemy, aby dane umieszczone na stronie zainspirowały do szukania pomysłów i rozwiązań, które będą mogli Państwo wykorzystać w swoich gospodarstwach rolnych.