Przewodnik Nauczania

Niniejszy Przewodnik Nauczania Agri-Multifunctionality II został zaprojektowany jako narzędzie pracy dla nauczycieli i opiekunów, aby ułatwić zrozumienie działań związanych z wielofunkcyjnością oraz ich wdrażaniem przez rolników.
Głównym celem systemu szkoleniowego jest dostarczenie młodym europejskim rolnikom narzędzia, dzięki któremu mogą się nauczyć, jak przystosować się do wielofunkcyjności rolnictwa. Narzędzie oparte jest o Analizy Przypadków przedstawiające zakończone sukcesem przykłady zastosowania wielofunkcyjności przez innych młodych rolników.
W ten sposób rolnicy będą uczyć się na podstawie praktycznych przykładów wielofunkcyjności wdrożonej przez kolegów po fachu oraz dokonają oceny, jakie problemy wiążą się z tego rodzaju inicjatywami i jakie rezultaty można osiągnąć.

Pobierz Plik ‘PRZEWODNIK NAUCZANIA DLA SZKOLENIOWCÓW’ w formacie PDF

PDF